Recycling

App milieu controle



Je moet als VGMK manager 'compliance' aantonen aan overheden (omgevingsdienst) en certificeerders. Je moet blijvend controleren om zeker te weten dat de afspraken intern nageleefd worden.
Je wilt voortgang op inspecties bewaken, zeker stellen dat acties zijn afgehandeld en bovenal eenvoudig rapportages maken. Je wilt jouw management kunnen wijzen op gebieden waar verbetering noodzakelijk is. Dat kan met Easy to Inspect.

Wij bieden een zeer effectief en goedkoop inspectiesysteem. Onze inspectie-app werkt zeer eenvoudig voor de gebruikers. En jij bespaart veel tijd en kosten in de verwerking van de inspectieresultaten, afhandeling van acties en periodieke analyses.

Download de App en start direct met jouw milieucontrole

  • Werkvergunningen
  • Werkplekinspectie algemeen
  • Vloeistofdichte vloer inspectie
  • Opslag gevaarlijke stoffen in kasten en kluizen
  • Milieu controlelijst
  • En natuurlijk je eigen maatwerk checklisten

Naleving aantonen met Easy to Inspect

“De circulaire economie wordt steeds belangrijker. Een basisvoorwaarde voor branchedeelnemers is dat voldaan wordt aan milieu eisen. Zeker als het gaat over einde afvalstoffase. Onze klanten willen aantonen dat zij compliant zijn met de wettelijke eisen. Zij willen niet geconfronteerd worden met verrassingen tijdens overheidscontroles. Om zeker te stellen dat onze klanten ‘compliant’ zijn gebruiken wij Easy to Inspect”.
D&S Advies

Inspectie app met foto toevoegen inspectie formulier App

Effectieve milieuinspecties met de Easy to Inspect App